WiFi Onderwijs

Leerlingen lopen rond met de nieuwste smartphones. Leraren geven les via het Digibord. WiFi in het onderwijs is niet meer weg te denken! Hoe kan uw onderwijsinstelling op deze situatie inspelen?

WiFi Onderwijs is de nieuwe toekomst

Lesgeven met een krijtje op een schoolbord. Die tijd is al lang geleden. Tegenwoordig geven de meeste leraren les via het Digibord. Een draadloos netwerk wordt dan ook een vereiste in de toenemende digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving in onderwijs vraagt voldoende WiFi capaciteit

Het toenemend gebruik van mobiele apparaten in het onderwijs roept de vraag op of uw huidige netwerk voldoende capaciteit heeft om al uw gebruikers te voorzien van WiFi. De nieuwe digitale leeromgeving eist een WiFi netwerk met voldoende capaciteit voor een heel klaslokaal en schoolgebouw.

Toenemende vraag naar mogelijkheden WiFi Onderwijs

Als ICT- coördinator, directeur van een school of lerares ziet u deze snelle verandering tegemoet. U wilt het beste onderwijs voor uw leerlingen. Afgestemd op hun leermogelijkheden. Aangepast aan uw leermethoden. WiFi in het onderwijs is de nieuwe toekomst. Wat kan WiFi uw schoolinstelling bieden?

Neem direct contact op!